Κατερίνα Τσουπλή

Κέντρο Εναλλακτικών Θεραπειών

Ωτοβελονισμός, Λασποθεραπεία, Βιοενεργειακό Μασάζ, Σιάτσου, Reiki,
Εξισορρόπηση Chakras, Αυροφωτογράφηση, Αρχαία Ελληνική Μάλαξη.