Αρχικά γίνεται μια μεγάλη φιέστα πριν από την τελετή αυτή καθεαυτή. Όταν ξεκινά η τελετή οι houngans ζωγραφίζουν τα veve(Ves-Ves) των Lwaς που θέλουν να παρευρεθούν στη λειτουργία στο πάτωμα του ναού χρησιμοποιώντας αλεύρι από καλαμπόκι (Rada) ή αίμα νεκρού ζώου (Petro). Παράλληλα οι tambou ops ξεκινούν την τυμπανοκρουσία και o La Place παίζει μαράγκες. [...]
Read More