Ο Έλληνας μαθηματικός Πυθαγόρας πιστώνεται με την ανακάλυψη του χρυσού ορθογωνίου. Το χρυσό ορθογώνιο στηρίζεται στη "χρυσή αναλογία" ή τη "χρυσή αναλογία," που καθορίζεται από τον άρρητο αριθμό γνωστό ως φί. Για να το βάλει απλά, ένα χρυσό ορθογώνιο είναι ένα ορθογώνιο που διαιρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθούν ένα τετράγωνο και ένα μικρότερο [...]
Read More