Στην Ευρώπη υπάρχουν αρκετοί θρύλοι σχετικά με το Άγιο Δισκοπότηρο .  Αυτός είναι ένας ακόμη . Ιταλικό κείμενο: Quando da Torino L’angelo chiamera Le Penseur , a Notre-Dame le chimere urleranno e si svegliera l’angelo di Chartres, che spezzera l’orologio a significare che il tempo e finito. L’asino fara suonare la ghironda. Ad Amiens risplendera la testa [...]
Read More