Στις αρχές του 200ο και μέχρι το 2012, υπήρχε ένα Ελληνικό Portal ερευνών και παρουσιάσεως αυτών των ερευνών το Mysteries (mysteries.b2w.gr). Είναι τιμή μου να κατέχω αυτή την στιγμή το αρχείο αυτό και να σας παρουσιάζω την μοναδική Συνέντευξη με τους Lynn Picknett & Clive Prince που είχαν κάνει στο εν λόγω site στις 13 [...]
Read More