Η κυβερνώσα αρχή μιας μασονικής αρμοδιότητας καλείται συνήθως ο Grand Lodge , ή μερικές φορές ένας μεγάλος προσανατολίζει. Αυτοί αντιστοιχούν κανονικά σε μια ενιαία χώρα, αν και το έδαφός τους μπορεί να είναι ευρύτερο ή στενότερο από αυτό (στη Βόρεια Αμερική, κάθε κράτος και επαρχία έχει μεγάλο του να κατοικήσει). Η παλαιότερη αρμοδιότητα στον κλάδο [...]
Read More