Ένα από τα πιό κοινά σύμβολα των Μασόνων είναι το σύμβολο του διασχισμένου διαβήτη και χάρακα. Ο διαβήτης και ο χάρακας είναι εργαλεία του αρχιτέκτονα, και συμβολίζουν το Θεό ως αρχιτέκτονα του κόσμου, μεταξύ άλλων. Σαν όργανο μέτρησης, τα εργαλεία αντιπροσωπεύουν την κρίση και τη διάκριση. Ο διαβήτης, που χρησιμοποιείται για να σύρει τους κύκλους, [...]
Read More