Η Kabbalah είναι ένα εσωτερικό δόγμα σχετικά με το Θεό και τον κόσμο, που βεβαιώνεται για να έχει έρθει από κάτω ως αποκάλυψη να εκλέξει τους Αγίους από ένα μακρινό παρελθόν, και να έχει συντηρηθεί μόνο από λίγους . Η Kabbalah είναι μέρος του εβραϊκού Προφορικού νόμου. Είναι η παραδοσιακή μυστική κατανόηση του Torah. Η [...]
Read More