Το σπίτι του κρανίου και των κόκκαλων στην πανεπιστημιούπολη Yale είναι μια πέτρα χτίζοντας μοιάζοντας με ένα μαυσωλείο, και γνωστός ως "τάφος." ', 'Οι ενάρξεις πραγματοποιούνται στο νησί ελαφιών στον ποταμό του ST Lawrence (ένα νησί που είναι κύριο από το Russell Trust Association), με τις κανονικές συγκεντρώσεις στο νησί ελαφιών και σε Yale. Οι [...]
Read More