Ένας επισκέπτης κρεβατοκάμαρων είναι το γενικό όνομα που δίνεται στις οντότητες που έρχονται στο θύμα ενώ είναι στο κρεβάτι τη νύχτα. Πολλές απαγωγές αρχίζουν στην κρεβατοκάμαρα θυμάτων, αν και μια ολοκληρωτική απαγωγή δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί απαραιτήτως, και οι πολυάριθμοι άνθρωποι έχουν εκθέσει την ασαφή αίσθηση της παράξενης και ανεξήγητης παρουσίας κάποιου στο δωμάτιο. Χαρακτηριστικά [...]
Read More

Ένας επισκέπτης κρεβατοκάμαρων είναι το γενικό όνομα που δίνεται στις οντότητες που έρχονται στο θύμα ενώ είναι στο κρεβάτι τη νύχτα. Πολλές απαγωγές αρχίζουν στην κρεβατοκάμαρα θυμάτων, αν και μια ολοκληρωτική απαγωγή δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί απαραιτήτως, και οι πολυάριθμοι άνθρωποι έχουν εκθέσει την ασαφή αίσθηση της παράξενης και ανεξήγητης παρουσίας κάποιου στο δωμάτιο. Χαρακτηριστικά [...]
Read More