Μια ΟΥΑΛΛΗ νοσοκόμα θεωρεί ότι είναι κοντά στην απάντηση του ιστορικού θέματος αυτό που συμβαίνει σε μας μόλις πεθάνουμε. 'Για τα προηγούμενα πέντε έτη, η Pena Sartori, από το Σουώνση, έχει ερευνήσει την εμπειρία του κοντινού-θανάτου μεταξύ των αυστηρά άρρωστων ασθενών στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης στο νοσοκομείο του Morriston. Και στο τέλος η πενταετής μελέτη, [...]
Read More