Συνέντευξη με την Bonnie Jean Hamilton (English Version)

Η Bonnie Jean Hamilton, μας έδωσε μια συνέντευξη σχετικά με τους εξωγήινους, τα UFO και τις απαγωγές από εξωγήινους. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, που ίσως δώσει λίγο φως στο φαινόμενο των απαγωγών αυτών. Το κείμενο είναι στην αγγλική γλώσσα, αλλά σύντομα θα υπάρχει και το ελληνικό.

Daykiller Question 1 : Do you believe in aliens?
Bonnie Jean Hamilton : Yes, I do believe in aliens. Whether these aliens are visitors from other planets, people from our own future, beings from other dimensions, or some aspect of our unified consciousness that has not yet been explained, aliens are real.

Daykiller Question 2 : Why do aliens abduct people?
Bonnie Jean Hamilton : There are different reasons why aliens abduct people. The most common reason appears to be for the creation of human/alien hybrid children. Another reason seems to be to help humans understand their under-developed psychic senses. Also, many abductees have been shown visions of cataclysmic Earth Changes. These are traumatic, emotional episodes that usually cause the abductee to become more sensitive to the way they interact with the Earth and its environment.

Daykiller Question 3 : How do people feel after they¶ve been abducted? They say some feel nice about aliens and some hate them?
Bonnie Jean Hamilton : The way an abductee feels about the aliens seems to depend on personal perspective. Many long-time abductees call themselves “contactees” and feel like the aliens are friends or family. These people have had time to try and figure the aliens out and have some sort of understanding about who the aliens are. Contactees feel like they are part of a larger family. However, there are many people who feel like victims. These people do not want to be kidnapped from their beds at night to undergo bizarre genetic experiments. It is quite understandable.

Daykiller Question 4 : Have you been abducted by aliens ?
Bonnie Jean Hamilton : Yes, I have been abducted by aliens. I prefer to call them “star people.” My relationship with the star people began when I was just a small child, so I have built a bond of trust with them. I feel that I am on equal standing with the star people and I consider them to be family. Over the years, I have learned a great deal about them as well as a great deal about myself. I am not abducted from my bed at night; instead, I meet the star people in an alternate reality where I retain waking consciousness.

Daykiller Question 5 : Do you believe that ufos are crafts made by humans or by aliens ?
Bonnie Jean Hamilton : I believe that UFOs are made by aliens, but there is a very good possibility some UFOs are top-secret government projects.

Daykiller Question 6: What is your opinion about Roswell, what happened there and what is your opinion about the alien video interview (the one that shows an alien giving an interview to humans and dies in a few minutes)?
Bonnie Jean Hamilton : From the information I have read in books and seen on the Internet, I believe that a UFO did crash at Roswell, New Mexico. However, I think the new video of an alien interview is a fake.

Daykiller Question 7 : Some say that there are more than one species of aliens. What is your opinion?
Bonnie Jean Hamilton : Yes, there is most definitely more than one species of alien being. I have personally been in the presence of at least ten different types of aliens.

Daykiller Question 8 : Is there any alien – human connection ?
Bonnie Jean Hamilton : There is absolutely an alien-human connection. We are all connected to each other by the energy that makes up the universe and everything in it. We are not separate from each other—your friends and neighbors and everyone you know is connected to you. Other people reading this message across the Earth are connected to you. You and I are connected. There is no separation, even from alien beings.

Daykiller Question 9 : How does Alien Abduction Help.Com help abductees ?
Bonnie Jean Hamilton : I give advice to abductees and contactees that need help. www.AlienAbductionHelp.com provides a place for those interested in alien abduction to read articles on the subject, share their knowledge through written essays, and make contact with each other in order to provide a supportive environment. The subject of alien abduction should always be open for intelligent discussion. No one knows for sure what alien abduction is, so we work together to find the truth.

Bonnie Jean Hamilton Biography

Bonnie Jean Hamilton is a number of things. TO sum it up quickly, she is a: mother, wife, cultural anthropologist, archeologist, writer, editor, spiritual counselor, cartoon artist, guitar player, and life-long contactee.
Bonnie graduated from the College of William and Mary in 2000 and then wrote and published her first book, Invitation to the Self.
She is currently designing websites, doing freelance editing online, and helping abductees and contactees deal with visitations.

You can contact Bonnie at: BonnieJeanHamilton@hotmail.com

No Comment

Comments are closed.