Οι Αγγελικές Ιεραρχίες

α) Η Επταρχική Βασιλεία : επόπτευε όλες τις γήινες δραστηριότητες και μετέδιδε το θέλημα του Δημιουργού. Βασίζονταν στους 7 Πλανήτες (και αναλογικά στις 7 μέρες της εβδομάδας) και προσέφερε γνώση για τον Θεό και τους Αγγέλους.

β) Άγγελοι των Αιθέρων (Aethyr) :κυβερνούσαν τις διάφορες χώρες της Γης και μπορούσαν αν ήθελαν να ανατρέψουν ολόκληρα έθνη. Σχετίζονταν με τους 12 ζωδιακούς οίκους και τους 30 Αιθέρες, οι οποίοι ήταν υποδιαιρέσεις του ουράνιου θόλου των αστέρων. Κάθε Αιθέρας είχε όνομα με 3 γράμματα. (π.χ. Zip, Arn, Tor ) και 3 Κυβερνήτες – Αγγέλους[10]. Το όνομα καθενός απΆ αυτούς είχε 7 γράμματα.

γ) Άγγελοι των Τεσσάρων Σημείων του Ορίζοντα και των Τεσσάρων Στοιχείων :στάλθηκαν στη Γη για να σταματήσουν το θέλημα του σκοτεινού Διαβόλου και να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού. Ήταν οι κάτοικοι των τεσσάρων Παρατηρητηρίων.

Ο άγγελος Άβε περιγράφει στον Ντι τα 4 Παρατηρητήρια ως εξής : Οι 4 Οικισμοί είναι οι Τέσσερις Άγγελοι της Γης, οι οποίοι είναι οι 4 Παρατηρητές και τα Παρατηρητήριά τους, τα οποία έχει τοποθετήσει ο αιώνιος Θεός με τη Θεία Πρόνοια εναντίον της βλασφημίας, της κατάχρησης και του ύπουλου τρόπου του μεγάλου εχθρού του Διαβόλου.

Ο σκοπός είναι να χαλιναγωγηθεί η ζηλόφθονη θέλησή του, να πραγματοποιηθούν οι αποφάσεις του Θεού και τα πλάσματά Του να προστατευθούν και να διατηρηθούν στη Γη, εντός του Σχεδίου και των Κανόνων της Τάξης .

Τα 4 Παρατηρητήρια αναπαριστώνται με 4 αλφαβητικά τετράγωνα και αντιστοιχούν στους τέσσερις μυστικιστικούς στύλους της αιγυπτιακής μυθολογίας που στηρίζουν τον Ουρανό για να μην πέσει στη Γη. Μας παραπέμπουν επίσης στους 4 Δεβαράτζα του ανατολικού Εσωτερισμού, δηλ. στα 4 πλανητικά πνεύματα, Φύλακες των τεσσάρων κατευθύνσεων.

Ο ρόλος τους ήταν να εμποδίζουν τις λεγεώνες του Choronzon (Κόρονζον ή Χόρονζον) να κατέλθουν στη Γη. Choronzon είναι τα όνομα που έδιναν οι άγγελοι στον Σατανά. Στο ενωχιανό κείμενο αναφέρεται σαν Death-Dragon, Him-That-Is-Fallen, ή Telecvovim. Οι Πύλες των Τεσσάρων Παρατηρητηρίων είναι νοητικά οικοδομήματα.

Όταν ανοιχθούν λέγεται ότι θα εισβάλουν τα δαιμόνια του Choronzon, όχι εντός του υλικού κόσμου, αλλά μέσα στο υποσυνείδητο των ανθρώπων, βέβαια με υλικά αποτελέσματα.

Τα πνεύματα είναι νοητικά και όχι υλικά και συνομιλούν με τους ανθρώπους μέσω ονείρων, ασυνείδητων τάσεων και σπανιότερα με οράματα που έχουν ξύπνιοι, επηρεάζοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας και κατευθύνοντας έτσι τις πράξεις μας, όπως σε περιπτώσεις παρορμητικών συμπεριφορών και εμμονών, αλλά και ολικής κατάληψης.

Μόνο μέσω των ανθρώπων μπορούν να επηρεάσουν τον υλικό κόσμο.

No Comment

Comments are closed.